PROJEKTI

PARTNERSTVO I IZGRADNJA KAPACITETA - PUT DO ODRŽIVOG RAZVOJA

08. februar 2020, Leskovac
PARTNERSTVO I IZGRADNJA KAPACITETA - PUT DO ODRŽIVOG RAZVOJA
1/1

Naziv projekta

Partnerstvo i izgradnja kapaciteta – put do održivog razvoja

Vodeći partner

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Ostali partneri

12 opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Trajanje  (u mesecima)

18

   

Ciljevi projekta

Instuticionalno umrežavanje i razvoj partnerstava za saradnju i razmenu iskustava u pitanjima od zajedničkog interesa na polju ekonomskog, regionalnog i prekograničnog razvoja JLC/ARRA iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga i razvojnih institucija iz Makedonije

Izgradnja kadrovskih kapaciteta JLS/KLER iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga za upravljanje projektima i osposobljavanje ARRA zs pružanje konkretne i stalne podrške JLS/KLER za efikasno usvajanje razvonih sredstava EU.

Projektne aktivnosti

-          Organizovanje uvodne konferencije projekta u Jablaničkom okrugu

-          Organizovanje dvodnevnog mešunarodnog događaja (forum za povezivanje i umrežavanje JLS/ARRA iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga i razvojnih institucija iz Makedonije i međunarodna konferencija za razmenu i primenu inovativnih praksi u oblasti ekonomskog, regionalnog i prekograničnog razvoja)

-          Orzanizovanje dvodnevne međunarodne radionioce za identifikaciju i pripremu zajedničkih koncepata projekata članova mreže na polju ekonomskog, regionalnog  i prekograničnog razvoja iz razvojnih sredstava EU

-          Organizovanje dvodnevnog međunarodnog seminara za razmenu iskustava iz implementacije projekata ekonomskog,regionalnog i prekograničnog razvoja iz razvojnih sredstava EU

-          Organizovanje trodnevne studijske posete za upoznavanje JLS/ARRA iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga sa inovativnim i dobrim praksama ekonomskog, regionalnog i prekograničnog razvoja iz Makedonije

-          Organizovanje završne konferencije projekta u Pčinjskom okrugu

-          Analiza potreba za izgradnju kadrovskih kapaciteta JLS/ARRA iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga iz oblasti upravljanja projektima i upravljanja projektima i usvajanja razvojnih sredstrava EU.

-          Inoviranje postoječih servisa i razvoj paketa podrške od strene ARRA za izgradnju kadrovskih kapaciteta JLS/ARRA iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

-          Izrada e-priručnika : 1) Upravljanje nabavkama na IPA projektima 2) IPA finansijski menadžment

-          Organizovanje dva jednodnevna treninga za JLS/KLER iz oblasti upravljanja projektima.

-          Pružanje usluga: Help-Desk za pomoć u implementaciji projekata.

Rezultati projekta

-          Formirana mreža JLS/ARRA iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga i razvojnih institucija iz Makedonije koja aktivno deluju na polju ekonomskog, regionalnog i prekograničnog razvoja

-          Osiguran prenos iskustava i inovativnih praksi ekonomskog, regionalnog i prekograničnog razvoja iz Makedonije.

-          Unapređenje kompetencije i veštine kadrova JLS/ARRA iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga za upravljanje projektima i efikasno usvajanje razvojnih sredstava EU.

Ciljne grupe

-          Rukovodioci u JLS Jablaničkog i Pčinjskog okruga

-          Predstavnici razvojnih institucija iz Makedonije

-          Zaposleni u KLER iz 13 JLS Jablaničkog i Pčinjskog okruga

-          Zaposleni u ARRA iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga.