PROJEKTI

Studija izvodljivosti za vodosnabdevanje Bujanovca i Preševa

16. novembar 2006, Bujanovac
Projekat bi trebalo da predstavi više opcija za snabdevanje vodom Bujanovca i Preševa. Predlog projekta predvidja izradu Studije koja bi preporučila najbolju opciju za rešavanje pitanja vodosnabdevanja u opštinama Bujanovac i Preševo. Studija će ispitati odnos cene koštanja i onoga šta se dobija, opcije za poboljšanje vodosnabdevanja, sadašnje i buduće potrebe, opcije za nadogradnju postojeće mreže vodosnabdevanja. Takodje će uzeti u obzir i koja od predloženih opcija je najbolja za životnu sredinu.

Cilj projekta
Cilj projekta je da doprinese poboljšanju snabdevanja vodom u ovim dvema opštinama. Specifični cilj projekta je poboljšano vodosnabdevanje građana opština Bujanovac i Preševo zdravom i čistom vodom.

Učesnici u projektu
Partneri u projektu su pored Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Opštine Bujanovac i Preševo, Javno Preduzeće JP Komunalac Bujanovac, JP Moravica Preševo i program MIR2.

Ciljno tržište
Opštine Bujanovac i Preševo.

Status projekta
Predlog projekta je urađen.

Potrebna finansijska srestva
Vrednost Studije izvodljivosti iznosi 1% od vrednosti projekta.