VESTI

PREDSTAVNICI CENTRA ZA RAZVOJ NA TRENINGU TRENERA ZA OBUKE OPTIMIZACIJA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA

22. maj 2019, Beograd
PREDSTAVNICI CENTRA ZA RAZVOJ NA TRENINGU TRENERA ZA OBUKE OPTIMIZACIJA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAPREDSTAVNICI CENTRA ZA RAZVOJ NA TRENINGU TRENERA ZA OBUKE OPTIMIZACIJA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA
1/2

Nacionalna akademija za javnu upravu u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i projektom Podrške Evropske unije poboljšanju poslovnog okruženja, organizovala je  dvodnevnu obuku, Trening trenera za potrebe obuke Optimizacija administartivnih postupaka u hotelu IN u Beogradu na kojoj su učestvovali i predstavnici Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Učesnici obuke prošli su tri nivoa selekcije, kako bi se kvalifikovali za učešće na treningu, nakon čega će dobiti sertifikat koji će im omogućiti da stečeno znanje prenose državnim službenicima iz jedinica lokalne samouprave i drugih relevantnih institucija.

Trening se sastojao od dve celine, prvog dana je predstavljeno šta je optimizacija administrativnih postupka, u smislu da učesnici mogu da je prepoznaju, predstavljen je i način donošenja propisa i kako utiču na administrativne postupke. Drugi dan je bio namenjen za praktični deo – vežbe gde su učenici podeljeni u grupe predstavljali usvojeno znanje.

Planom je predviđeno da ukupno 80 trenera bude obučeno tokom trajanja ovih obuka.