VESTI

Direktor NARR u poseti Centru za razvoj

28. april 2010, Leskovac
Direktor NARR u poseti Centru za razvoj
1/1
Na poziv gradonačelnika Leskovca i predsednika Skupstine osnivaca Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Slobodana Kocića, direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Ivica Eždenci, posetio je Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i upoznao se sa zaposlenima. Sastanak sa gradonačelnikom održan je u njegovom kabinetu. Tom prilikom vođeni su razgovori o razvoju Jablaničkog i Pčinjskog okruga, ulozi Centra za razvoj u ovom procesu, uspostavljanju saradnje sa susednim regionima u zemlji i okruženju i o uspostavljanju što ćvrsce i sadržajnije saradnje NARR-a sa Centrom za razvoj.

Jasan je stav svih ključnih aktera da će rad svih u narednom periodu biti posvećen izgradnji institucionalnih kapaciteta na svim nivoima ali i intenziviranju aktivnosti i partnerstava u cilju bržeg ekonomskog razvoja ovog kraja Srbije.

Na sastanku direktora Regionalnih razvojnih agencija i centara Srbije sa direktorom NARR-a, održanom 13. aprila 2010. u Beogradu, direktor Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Biljana Stanković, izlozila je dosadasnji rad Centra, koordinaciju sa ključnim donatorima, EK i ADA i planove za razvoj institucije i regiona.