VESTI

U SKOPLJU SE ODRŽAVA RADIONICA ZA PRIPREMU ZAJEDNIČKIH PROJEKATA OPŠTINA JABLANIČKOG I PČINJSKOG OKRUGA I SEVEROZAPADNOG REGIONA I REGIONA SKOPLJA U SEVERNOJ MAKEDONIJI

11. april 2019, Skoplje
U SKOPLJU SE ODRŽAVA RADIONICA ZA PRIPREMU ZAJEDNIČKIH PROJEKATA OPŠTINA JABLANIČKOG I PČINJSKOG OKRUGA I SEVEROZAPADNOG REGIONA I REGIONA SKOPLJA U SEVERNOJ MAKEDONIJIU SKOPLJU SE ODRŽAVA RADIONICA ZA PRIPREMU ZAJEDNIČKIH PROJEKATA OPŠTINA JABLANIČKOG I PČINJSKOG OKRUGA I SEVEROZAPADNOG REGIONA I REGIONA SKOPLJA U SEVERNOJ MAKEDONIJIU SKOPLJU SE ODRŽAVA RADIONICA ZA PRIPREMU ZAJEDNIČKIH PROJEKATA OPŠTINA JABLANIČKOG I PČINJSKOG OKRUGA I SEVEROZAPADNOG REGIONA I REGIONA SKOPLJA U SEVERNOJ MAKEDONIJIU SKOPLJU SE ODRŽAVA RADIONICA ZA PRIPREMU ZAJEDNIČKIH PROJEKATA OPŠTINA JABLANIČKOG I PČINJSKOG OKRUGA I SEVEROZAPADNOG REGIONA I REGIONA SKOPLJA U SEVERNOJ MAKEDONIJIU SKOPLJU SE ODRŽAVA RADIONICA ZA PRIPREMU ZAJEDNIČKIH PROJEKATA OPŠTINA JABLANIČKOG I PČINJSKOG OKRUGA I SEVEROZAPADNOG REGIONA I REGIONA SKOPLJA U SEVERNOJ MAKEDONIJIU SKOPLJU SE ODRŽAVA RADIONICA ZA PRIPREMU ZAJEDNIČKIH PROJEKATA OPŠTINA JABLANIČKOG I PČINJSKOG OKRUGA I SEVEROZAPADNOG REGIONA I REGIONA SKOPLJA U SEVERNOJ MAKEDONIJIU SKOPLJU SE ODRŽAVA RADIONICA ZA PRIPREMU ZAJEDNIČKIH PROJEKATA OPŠTINA JABLANIČKOG I PČINJSKOG OKRUGA I SEVEROZAPADNOG REGIONA I REGIONA SKOPLJA U SEVERNOJ MAKEDONIJI
1/7

U okviru projekta “Partnerstvo i izgradnja kapaciteta put do održivog razvoja” Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga u Skoplju danas i sutra organizuje radionicu za identifikaciju i pripremu zajedničkih koncepata projekata. Na radionici učestvuju gradonačelnici, predsednici opština i predstavnici gradova i opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga i predstavnici opština Severoistočnog i Skopskog regiona Severne Makedonije.

„Danas i sutra smo ovde kako bi napravili konkretne korake u našoj saradnji identifikacijom i pripremom koncepata projekata“ - rekao je predsednik skupštine Centra za razvoj dr Goran Cvetanović na otvaranju skupa. „Prepoznali smo zajedničke potrebe, uvideli zajedničke probleme a program prekogranične saradnje je šansa za njihovo rešavanje sve u cilju boljeg života građana sa obe strane granice.“ –  dodao je Cvetanović.

 

Cilj radionice je prepoznavanje zajedničkih interesa i koncipiranje predloga projekata radi što bolje pripreme za predstojeći susedski program Srbija - Severna Makedonija.  

Projekat “Partnerstvo i izgradnja kapaciteta put do održivog razvoja” realizuje se od avgusta prošle godine.

„U oktobru predstavnici gradova i opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga i predstavnici opština severoistočnog i Skopskog regiona Severne Makedonije sklopili su partnerstva i potpisali memorandum o razumevanju i saradnji. Dvodnevnom radionicom danas i sutra, napraviće se konkretni koraci u međusobnoj saradnji“ istakla je direktor Centra za razvoj, Dragana Belenzada.

Projekat “Partnerstvo i izgradnja kapaciteta put do održivog razvoja“ ima za cilj umrežavanje lokalnih samouprava Jablaničkog i Pčinjskog okruga i opština severne Makedonije i podizanje kapaciteta lokalnih samouprava za učestvovanje u programu prekogranične saradnje.

Projekat sufinansiraju Razvojna agencija Srbije, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i 12 jedinica lokalnih samouprava Jablaničkog i Pčinjskog okruga.