VESTI

NA KOPAONIKU ODRŽAN SEMINAR RAZMENE ISKUSTAVA - PRAVILA I PROCEDURE USVAJANJA EU SREDSTAVA

22. novembar 2018, Kopaonik
NA KOPAONIKU ODRŽAN SEMINAR RAZMENE ISKUSTAVA - PRAVILA I PROCEDURE USVAJANJA EUSREDSTAVANA KOPAONIKU ODRŽAN SEMINAR RAZMENE ISKUSTAVA - PRAVILA I PROCEDURE USVAJANJA EUSREDSTAVANA KOPAONIKU ODRŽAN SEMINAR RAZMENE ISKUSTAVA - PRAVILA I PROCEDURE USVAJANJA EUSREDSTAVANA KOPAONIKU ODRŽAN SEMINAR RAZMENE ISKUSTAVA - PRAVILA I PROCEDURE USVAJANJA EUSREDSTAVANA KOPAONIKU ODRŽAN SEMINAR RAZMENE ISKUSTAVA - PRAVILA I PROCEDURE USVAJANJA EUSREDSTAVANA KOPAONIKU ODRŽAN SEMINAR RAZMENE ISKUSTAVA - PRAVILA I PROCEDURE USVAJANJA EUSREDSTAVA
1/6

U organizaciji Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga na Kopaoniku je održan seminar o primeni pravila i procedura za realizaciju projekata koje finansira Evropska Unija.

Seminaru su prisustvovali predstavnici gradova i opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga koji se bave realizacijom projekata ali i gradonačelnici i predsednici opština ova dva okruga kao i gosti iz Makedonije.

„Cilj dvodnevnog seminara je unapređenje znanja o pravilima i procedurama za usvajanje sredstava Evropske Unije kao i identifikacija glavnih izazova koji se javljaju kroz implementaciju projekata koje finansira Evropska Unija. Drago mi je što su značaj ove teme preopznali gradonačelnici i predsednici opština dva okruga koji će danas i sutra biti sa nama“ – kaže direktor Centra za razvoj, Dragana Belenzada.

Seminar se organizuje kao aktivnost na realizaciji projekta „Partnerstvo i izgradnja kapaciteta put do održivog razvoja“ koji kofinansiraju Razvojana agencija Srbije, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i 12 gradova i opština ova dva okruga.

„Seminar se organizuje u okviru druge komponente ovog projekta koji ima za cilj podizanje kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Prva komponenta je umrežavanje gradova i opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga i opština severozapadnog regiona i regiona Skoplja u Makedoniji u cilju što bolje pripreme za učestvovanje u programu prekogranične saradnje Srbija – Makedonija a povodom čega smo prošlog meseca imali međunarodnu koncerenciju za umrežavanje u Skoplju” – navodi menadžer projekta, Jelena Pavlović.

Projekat „Partnerstvo i izgradnja kapaciteta put do održivog razvoja“ vredanosti 3,7 miliona dinara itrajaće do sredine naredne godine.