VESTI

Edukacija o sistemu upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001

02. mart 2010, Leskovac
Edukacija o sistemu upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001Edukacija o sistemu upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001Edukacija o sistemu upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001Edukacija o sistemu upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001
1/4
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga u saradnji sa "Quality Austria Center", firmom koju je osnovala renomirana austrijska sertifikaciona kuća "Quality Austria", uz podršku austrijske razvojne agencije ADA, organizovao je za predstavnike prehrambene i drvoprerađivačke industrije sa područja Jablaničkog i Pčinjskog okruga edukaciju o sistemu upravljanja kvalitetom prema standardima ISO 9001:2008, ISO 22000/HACCP i FSC CoC.

Centar za razvoj je pružio mogućnost da predstavnici firmi Jablaničkog i Pčinjskog okruga iz navedenih industrija učestvuju u projektu edukacije o sistemu upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001, kako bi imali više uspeha u praktičnoj implementaciji standarda.

Osim ovog bazičnog standarda, polaznici su zavisno od grane industrije iz koje dolaze, učili i o specijalnim standardima branše, HACCP sistemu za bezbednost hrane i FSC CoC standardu namenjenom drvoprerađivačkoj industriji.

Projekat će se realizovati u tri faze. U prvoj fazi polaznici će nakon završene edukacije dobiti međunarodno priznatu diplomu "Menadžera kvaliteta". U drugoj fazi projekta obezbeđeni su tzv. otvoreni treninzi čiji je cilj rekapitulacija kompletnog sadržaja kurseva sa akcentom na praktičnim primerima i pomoć prilikom implementacije i pisanja dokumentacije za svakog predstavnika firmi. Treća faza je sertifikacija firmi i dodele sertifikata u drugoj polovini 2010. godine.

Na skupu koji je organizovan u maloj sali Privredne komore u Leskovcu prisutnima su se obratili direktor Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Biljana Stanković, i predstavnik Quality Austria Center-a dr Igor Panin.