VESTI

KONFERENCIJA “NAŠE MESTO – NAŠA ŠANSA” U OKVIRU PROJEKTA PREDUZETNIŠTVO MLADIH ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE TURISTIČKIM POTENCIJALOM JABLANIČKOG OKRUGA

19. oktobar 2017, Leskovac
KONFERENCIJA “NAŠE MESTO – NAŠA ŠANSA” U OKVIRU PROJEKTA PREDUZETNIŠTVO MLADIH ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE TURISTIČKIM POTENCIJALOM JABLANIČKOG OKRUGAKONFERENCIJA “NAŠE MESTO – NAŠA ŠANSA” U OKVIRU PROJEKTA PREDUZETNIŠTVO MLADIH ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE TURISTIČKIM POTENCIJALOM JABLANIČKOG OKRUGAKONFERENCIJA “NAŠE MESTO – NAŠA ŠANSA” U OKVIRU PROJEKTA PREDUZETNIŠTVO MLADIH ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE TURISTIČKIM POTENCIJALOM JABLANIČKOG OKRUGAKONFERENCIJA “NAŠE MESTO – NAŠA ŠANSA” U OKVIRU PROJEKTA PREDUZETNIŠTVO MLADIH ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE TURISTIČKIM POTENCIJALOM JABLANIČKOG OKRUGAKONFERENCIJA “NAŠE MESTO – NAŠA ŠANSA” U OKVIRU PROJEKTA PREDUZETNIŠTVO MLADIH ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE TURISTIČKIM POTENCIJALOM JABLANIČKOG OKRUGA
1/5

                     U Visokoj poslovnoj školi stukovnih studija u Leskovcu održana je konferencija “Naše mesto- naša šansa” kojom je započela realizacija projekta “Preduzetništvo mladih za efikasno upravljanje turističkim potencijalom Jablaničkog okruga”. Ovaj projekat partnerski realizuju Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Visoka škola strukovnih strukovnih studija Leskovac.

                    “Višegodišnju saradnju Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Visoke poslovne škole strukovnih studija pretočili smo u projekat koji će trajati šest meseci a koji ima za cilj povećanje konkuretnosti  turističke privrede Jablaničkog okruga kroz jačenje kadrovskog potencijala mladih u turizmu. Planirano je da 100 studenata Visoke poslovne škole prođe obuku za predzetništvo u turizmu a obuka koju budemo kreirali bude akreditovana uz mogućnost da bude realizovana i nakon završetka projekta.

                   Druga bitna aktivnost na projektu je izrada web portala za karijerno vođenje mladih u oblasti turizma gde će svršeni akademci moći da ostave svoje radne biografije koje će biti dostupne poslodavcima kako u oblasti turizma tako i u drugim oblastima privrede” – rekla je Jelena Pavlović, menadžer projekata u Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

 

                 Projekat sufinansira Razvojna agencija Srbije sredstvima Vlade Republike Srbije kao i patneri na projektu Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac.