VESTI

Odobreno 15 prijava po javnom pozivu za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

22. avgust 2017, Leskovac
Mentoring
1/1

ODOBRENO 15 PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA SPROVOĐENJE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING

U okviru Javnog poziva za izbor novoosnovanih i postojećih mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika i zadruga za usluge mentoringa u okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017.g. koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga je dostavio 15 prijava koje su sve i odobrene.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice- mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Projektom je predviđeno pružanje do 50 sati mentoring programa za postojeće firme i do 25 sati sa novoosnovane firme u periodu od septembra do decembra 2017.godine.