VESTI

Program ranog razvoja kod fonda za inovacionu delatnost

14. avgust 2017, Leskovac
Program ranog razvoja kod fonda za inovacionu delatnost
1/1

Program ranog razvoja kod fonda za inovacionu delatnost

Program ranog razvoja namenjen je privatnim mikro i malim privrednim društvima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu, i koja imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine. Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.

Program je osmišljen sa namerom da podrži opstanak kompanija tokom kritične faze istraživanja i razvoja, i omogući srpskim privrednicima da razviju efektivne poslovne kapacitete pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište.

Projekat koji kompanija prijavljuje za Program ranog razvoja može doći iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora. Podnosilac Prijave mora biti privatno mikro ili malo privredno društvo u većinski srpskom vlasništvu, osnovano u Srbiji i ne starije od tri (3) godine u trenutku prijavljivanja.

Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja mogu pokriti najviše 85% ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda ne može biti veći od  80,000 evra za projekte u trajanju do jedne godine. Najmanje 15% ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda.

Konačnu odluku o finansiranju na konkurentskoj osnovi donosi nezavisna međunarodna Ekspertska komisija Fonda. Broj finansiranih projekata zavisi od kvaliteta podnetih prijava i od ukupnih sredstava koja su dostupna ili opredeljena za Program ranog razvoja. U situacijama u kojima je to moguće, ovaj Program će takođe nastojati da obezbedi obuku iz oblasti finansijskog menadžmenta, zaštite intelektualne svojine i razvoja poslovanja, kao i pripremu korisnika granta za sledeću fazu razvoja putem mentorstva.

Za više detalja o Programu ranog razvoja i proceduri prijavljivanja za finansiranje u okviru ovog Programa, molimo Vas da pogledate 

http://www.inovacionifond.rs/program-ranog-razvoja-o-programu