PROJEKTI

PODRŠKA IZVOZU MSPP U REPUBLIKU BUGARSKU

15. septembar 2016,
PODRŠKA IZVOZU MSPP U REPUBLIKU BUGARSKU
1/1

Cilj projekta je pomoć i jačanje konkurentnosti MSPP sektora kroz osvajanje novih tržišta. Ovaj cilj se ostvaruje kroz realizaciju niza aktivnosti koje doprinose boljoj informisanosti i osposobljenosti MSPP-a u oblasti izvoza i pruža im alat za pripremu i razvoj izvoznih aktivnosti.

Projekat doprinosi i razvijanju poslovne infrastrukture namenjene inovativnim MSPP, razvoju novih poslovnih usluga zasnovanim na realnim potrebama sektora, razvoju poslovnih kapaciteta MSPP-a jer se uvodi nova usluga zasnovana na realnim potrebama za osvajanje novih tržišta i ukupnoj promociji preduzetništva i primera dobre prakse inovativnih MSPP-a.

Kroz projekat je izrađena Studija „Sektorska analiza izvoznog potencijala MSPP u republiku Bugarsku“. Ova studija je definisala 6 najperspektivnijih sektora u kojima je moguće ostvariti dobre izvozne rezultate u Bugarskoj. Studija je na taj način postala smernica i pokazatelj pravca u kojima izvozni napori mogu da se usmere i daju pozitivne rezultate.

Pored toga u okviru projekta je izrađen i Vodič za izvoz u republiku Bugarsku koji predstavlja praktičan alat i bazu za dalju edukaciju i osposobljavanje sektora MSPP u pravcu razvijanja izvoza u Bugarsku. Kroz projekat su realizovane obuke o mogućnostima, koracima i procedurama za pripremu izvoznih aktivnosti za predstavnike MSPP-a na teritoriji okruga koje pokriva Jugoistočna Razvojna Mreža (Braničevo-Pvidingodunavlje, Zaječarskog, Borskog, Nišavskog, Pirotskog, Topličkog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga).

Prezentacija Studije i Vodiča se vrši putem sajta www.jrm.rs koji omogućava i preuzimanje dokumenata radi dalje upotrebe i korišćenja u pravcu razvoja i unapređenja izvoznih aktivnosti MSPP sektora.