VESTI

Austrijska ambasada domaćin obeležavanja desetogodišnjice Centra za razvoj

10. maj 2017, Beograd
AUSTRIJSKA AMBASADA DOMAĆIN OBELEŽAVANJA DESETOGODIŠNJICE CENTRA ZA RAZVOJ AUSTRIJSKA AMBASADA DOMAĆIN OBELEŽAVANJA DESETOGODIŠNJICE CENTRA ZA RAZVOJ AUSTRIJSKA AMBASADA DOMAĆIN OBELEŽAVANJA DESETOGODIŠNJICE CENTRA ZA RAZVOJ AUSTRIJSKA AMBASADA DOMAĆIN OBELEŽAVANJA DESETOGODIŠNJICE CENTRA ZA RAZVOJ AUSTRIJSKA AMBASADA DOMAĆIN OBELEŽAVANJA DESETOGODIŠNJICE CENTRA ZA RAZVOJ
1/5

Ambasada Austrije u Srbiji bila je domaćin obeležavanja desete godišnjice postojanja i rada Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Razlog za to leži u činjenici da su Austrija i Austrijska razvojna agencija kontinuirano podržavale socijalni i ekonomski razvoj južne Srbije kroz razne donacije i projektnu podršku Centru za razvoj Jablaničkog I Pčinjskog okruga, naglasio je njegova ekselencija ambassador Austrije u Srbiji Johanes Ajgner.
- Centar za razvoj danas je jasno pozicioniran i dokazao je svoj visok kvalitet rada i posvećenosti, kroz činjenicu da je dobio regionalnu, ali i medjunarodnu podršku kroz projekte od EU, UN I USAID – rekao je ambassador Ajgner.
Sve dosadašnje napore, uložene kroz rad Austrijske agencije i Centra za razvoj, na teritoriji Pčinjskog i Jablaničkog okruga pohvalio je i državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ivan Bošnjak.
-Obećavamo dalje pružanje podrške najnerazvijenijim opštinama u pograničnom i južnom delu zemlje. Povećanje kompetencija svih slojeva stanovništva dovešće do bolje i čvršće saradnje između regiona u našoj zemlji i partnera u Austriji – rekao je Bošnjak.
Da je stabilna i funkcionalna infrastruktura u vidu regionalnih razvojnih agencija veoma važna, potvrdila je direktor Sektora za planiranje i razvoj RAS-a Ana Žegarac.
-To je dobar instrument za implementaciju ne samo nacionalnog budžeta nego i svih međunarodnih programa i projekata – naglasila je Žegarac.
Poslednjih nekoliko godina, Centar za razvoj jedan je od partnera Misije USAID-a u Srbiji, na projektu Podrška razvoju privatnog sektora. Direktor Misije Aza El Abd govorila je o značaju pomoći malim i srednjim preduzećima koju ovaj projekat promoviše.
- Naše iskustvo sa razvojem privatnog sektora dokazuje da mala preduzeća imaju potencijal da se uspešno takmiče van njihove lokalne zajednice. Da bi to mogla, treba da imaju pristup resursima i stručnjacima koji mogu da im omognu da se prilagode zahtevima tržišta- rekla je direktor USAD misije u Srbiji.
Direktor Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Biljana Stanković zahvalila je svima na podršci, ističući da je kontinuirana podrška Austrije u etabliranju institucije kakva je danas Centar jedan od najvažnijih faktora uspeha.
- Počeli smo sa pet ljudi i velikom podrškom. Sada zapošljavamo deset vrsnih projekt menadžera i imamo mrežu saradnika u celoj Srbiji. Radili smo za sve programe i projekte koji su bili aktivni u proteklih deset godina na teritoriji koju Centar pokriva. Naši projekti su primeri dobrih praksi kako iz ugla evaluacije, tako i sa stanovišta međunarodnih revizora. Spremni smo za kvalitativno novi iskorak, jer nam je cilj da i dalje u našem delokrugu rada uvek u nekoj sferi budemo ili prvi ili među najboljima.
S godinama smo shvatili da u našem radu ne postoje izazovi kao takvi već su oni naš način rada, dodala je ona.