PROJEKTI

Pomoć starim i nemoćnim licima

12. januar 2009, Preševo
Pomoć starim i nemoćnim licimaPomoć starim i nemoćnim licima
1/2
Ciljevi projekta: Besplatno pružanje pomoći starijim i nemoćnim licima o kojima nema ko da se stara. Angažovana lica se svakodnevno brinu o starim licima, kupuju im neophodne namirnice i lekove, plaćaju račune i vode računa o ličnoj higijeni. Predstavljanje potrebe stvaranja sužbe geronto - domaćica.

Vrednost projekta: 1.605.804,40 RSD

Izvođač radova: Centar za socijalni rad Preševo

Broj projektom zaposlenih lica: 8

Trajanje projekta: šest meseci

Finansijer: Republičko Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj po pozivu za sprovođenje javnih radova od interesa za Republiku Srbiju u 2009. godini

Status projekta: Projekat realizovan