PROJEKTI

Uklanjanje smetlišta i čišćenje grobalja na teritoriji opštine Preševo

14. januar 2009, Preševo
Uklanjanje smetlišta i čišćenje grobalja na teritoriji opštine Preševo
1/1
Ciljevi projekta: Javnim radom su očišćena smetlišta koja se nalaze u i oko grobalja na području opštine Medveđa a uklonjen je korov i divlje rastinje sa pomenutih površina. Ovim projektom uklonjena su smetlišta koja su pretila da prerastu u divlje deponije i smanjen je rizik od ugrožavanja zdravlja ljudi uz porast nivoa higijene na pomenutim površinama.

Vrednost projekta: 1.773.243,62 RSD

Izvođač radova: Javno – komunalno preduzeće "Moravica" Preševo

Broj projektom zaposlenih lica: 19

Trajanje projekta: tri meseca

Finansijer: Republičko Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj po pozivu za sprovođenje javnih radova od interesa za Republiku Srbiju u 2009. godini

Status projekta: Projekat realizovan