PROJEKTI

Regionalni prostorni planovi

16. novembar 2006, Leskovac
Prostorno planiranje je zakonska potreba. Vlada Srbije, tačnje Republička agencija za prostorno planiranje je preuzela na sebe implementaciju ovog projekta. Realizacija projekta se očekuje do kraja 2007 godine.

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga će pratiti realizaciju ovog projekta.