PROJEKTI

Studija izvodljivosti za upravljanje čvrstim otpadom

16. novembar 2006, Leskovac
Odlaganje čvrstog otpada je problem svih opština, i utiče na ekonomski i društveni razvoj kao i na ugrožavanje životne sredine. Predložene akcije će razviti plan odlaganja regionalnog otpada i predložiti rešenja za odlaganje otpada u Pčinjskom okurgu. Plan će opisati detaljno kako će sedam opština Pčinjskog okruga na najefikasniji i na najefektniji način upravljati čvrstim otpadom.
Radeći na regionalnom rešenju za upravljanje čvrstim otpadom očekuje se ušteda, poboljšanje kvaliteta životne sredine u skladu sa Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom.

Cilj projekta
Doprineti očuvanju životne sredine, javnog zdravlja i kvaliteta života u Pčinjskom okrugu.

Učesnici u projektu
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, opštine Pčinjskog okruga i MIR 2.

Efekti investicije na okruženje
Projekat će obezbediti da se kroz kvalitetno upravljanje otpadom obezbede uslovi za očuvanje životne sredine u Pčinjskom okrugu.

Status projekta
Predlog projekta je uradjen.

Ciljno tržište
Opštine Pčinjskog okruga.

Potrebna finansijska srestva
Vrednost Studije izvodljivosti iznosi 1% od vrednosti projekta.