VESTI

Centar podneo predloge projekata za javne radove

30. mart 2009, Leskovac
Centar podneo predloge projekata za javne radove
1/1
Nacionalnoj službi za zapošljavanje, filijalama u Leskovcu i Vranju Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga podneo je 16 opštinskih projekata na poziv za finansiranje javnih radova.

Radi se o projektima kojima će se unaprediti životna sredinama, poboljšati infrastruktura i pružiti pomoć starim i iznemoglim licima.

Predlozima projekata predviđeno je zapošljavanje uglavnom nekvalifikovane radne snage čije bi angažovanje na javnim radovima rešilo neke od akutnih problema u opštinama Lebane, Medveđa, Vlasotince, Crna Trava, Bujanovac i Preševo za koje je Centar za razvoj podneo predloge projekata.

Ovo je treći poziv Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja za organizovanje javnih radova od interesa za republiku Srbiju na koji Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga odgovara podnošenjem predloga projekata. Po predhodnim pozivima Centaru za razvoj odobreno je finansiranje dva projekta, 2007. godine “Sakupljanje i primarna reciklaža PET ambalaže“, u opštinama Lebane, Bojnik i Medveđa, i 2008. godine „Uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva“ u opštini Medveđa.
Oba projekta uspešno su realizovana.