PROJEKTI

Realizacija kanalizacionog prstena i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda oko Vlasinskog jezera

16. novembar 2006, Vlasinsko Jezero
Projektom je predviđeno da se regulišu otpadne vode koje predstavljaju veliki problem i koje ugrožavaju ekološki sistem Vlasinskog jezera. Dva su osnovna cilja projekta i to:
1. Zaštita ekosistema Vlasinskog jezera
2. Stvaranje još boljih uslova za razvoj turizma

Cilj projekta
Sam projekat ima nekoliko ciljeva:
- Zaštita izvorišta za vodosnabdevanje koji su od regionalnog značaja
- Zaštita, uređenje i održivi razvoj prirodnog predela Vlasine
- Razvoj turizma koji je prevashodno zasnovan na prirodnim predispozicijama
- Razvoj lova i ribolova, zanatsva i poljoprivrede

Učesnici u projektu
Opština Surdulica, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, opštine Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Efekti investicije na okruženje
Investicija tj. realizacija projekta će imati velike pozitivne efekte kako na planu zaštite životne sredine, što je i osnovni cilj projekta, tako i na ekonomski razvoj oba regiona. Razvoj turizma je osnova za razvoj niza sekundarnih uslužnih i proizvodnih delatnosti koji će umnogome uticati na ekonomski razvoj Juga Srbije što je i prioritet Centra za razvoj.

Status projekta
Projekat sa svom potrebnom dokumentacijom je urađen i u fazi smo traženja donatora za njegovu realizaciju.

Ciljno tržište
Jablanički i Pčinjski okrug.

Potrebna finansijska sredstva
Procenjena ukupna vrednost projekta je oko 10 mil. Evra.