KONKURSI

JAVNI POZIV - Mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih MSPP

10. maj 2012,

JAVNI POZIV - Mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih MSPP

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

objavljuje

JAVNI POZIV

MENTORING ZA 50 NOVOOSNOVANIH I 100 POSTOJEĆIH MSPP

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru.

Cilj projekta

Besplatna usluga mentoringa za odabranih 150 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2012. godine.

Šta je mentoring?

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.

Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

Sadržaj mentoring usluga

 • Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
 • Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
 • Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
 • Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
 • Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
 • Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
 • Obuka.

USLOVI  JAVNOG POZIVA

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
 • izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

KATEGORIJE KANDIDATA

Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:

 • Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) - registrovani posle 1. marta 2011. godine;
 • Postojeći privredni subjekti - registrovani pre 1. marta 2011. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga - Leskovac
Adresa: Vlajkova 199
Telefon: 016/233-440
www.centarzarazvoj.org

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 10.05.2012. GODINE