KONKURSI

JAVNI POZIV - Mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti

29. mart 2012,

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 101/11) i Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške  malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini („Službeni glasnik RS“, broj 08/12)

Republika Srbija

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

MERE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA, PREDUZETNICIMA I ZADRUGAMA ZA JAČANJE INOVATIVNOSTI

Meru podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti ( u daljem tekstu Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ove Mere iznose 50.000.000,00 dinara.

            Opšti cilj Mere jeste podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu privrednih subjekata) u inovativnost radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u sufinansiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

  • razvoj novog proizvoda ili usluge - aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda/usluga u tehničkom i tehnološkom smislu;
  • značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge - aktivnost obuhvata funkcionalne i kvalitativne modifikacije postojećeg proizvoda/usluge;
  • izrada novih kolekcija u modnoj industriji - aktivnost obuhvata pripremne radnje u razvoju nove modne kolekcije;
  • izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda - aktivnost obuhvata deo razvoja novog proizvoda/usluge odnosno modifikaciju postojeće koji se odnosi na njene estetske karakteristike;
  • izrada nove ambalaže proizvoda - aktivnost se odnosi na izradu novog pakovanja proizvoda/usluge;
  • marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge - aktivnost obuhvata pripremu razvoja novog proizvoda/usluge koja ima za cilj da smanji neizvesnost uspeha novog proizvoda/usluge na tržištu kroz analizu tržišta, analizu konkurencije i grane, istraživanje proizvoda, istraživanje prodaje i dr.; 
  • poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje- aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje na nov ili unapređen način;
  • otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju - aktivnost se odnosi na otkup prava intelektualne svojine, bilo da je nosilac prava intelektualne svojine pravno ili fizičko lice.

         Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

        Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti, registrovani u Agenciji za privredne registre, i to:

1) pravna lica kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;

2)  preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i

3) zadruge.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava -  Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini, predaju se lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji, u dva primerka na sledećoj adresi:

Rok za podnošenje prijava je 29. mart 2012. godine