KONKURSI

JAVNI POZIV - Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta - gazele

29. mart 2012,

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 101/11) i Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške  malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini („Službeni glasnik RS“, broj 08/12)

JAVNI POZIV - Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta - gazele

Republika Srbija

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

MERE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA KOJA IMAJU TENDENCIJU BRZOG RASTA - GAZELE

Meru podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta - gazele (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ove Mere iznose 30.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Mere jeste unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, koji svojim poslovanjem ostvaruju uspeh na tržištu, povećavaju zaposlenost i ubrzano se razvijaju – gazele kroz podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i njihovom dinamičnijem rastu; povećanje vrednosti i obima prometa brzorastućih malih i srednjih preduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu; povećanje internacionalizacije MSP;  povećanje učešća onih MSP koja rastu zahvaljujući izvozu; povećanje direktnih ulaganja u dinamična preduzeća.

Korisnici bespovratnih sredstava - Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica  registrovana u Agenciji za privredne registre i definisana kao brzorastuća preduzeća – gazele.

 Gazela je, prema Meri 3,  malo ili srednje preduzeće (u daljem tekstu: MSP), koje:

 1. je upisano u registar privrednih društava najkasnije 31. decembra 2007. godine;
 2. je nezavisno, odnosno nije deo holdinga – drugi privredni subjekt ima vlasništvo do 49% osnovnog kapitala preduzeća;
 3. ima najmanje 10 zaposlenih (počev od 1. januara 2012. godine);
 4. je ostvarilo rast prihoda od prodaje u 2010. godini od najmanje 30% u odnosu na 2008. godinu;
 5. nije poslovalo sa gubitkom najmanje u 2008, 2009. i 2010. godini.

Namena bespovratnih sredstava - Gazele ostvaruju pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

 I grupa aktivnosti

 1. Usklađivanje tehnoloških kapaciteta postrojenja s najbolje dostupnim tehnikama u oblasti ekološke zaštite – izrada analize stanja postrojenja i elaborata o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja (u skladu su zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);
 2. Usklađivanje sa zahtevima domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda o bezbednosti proizvoda (dokazivanje usaglašenosti proizvoda sa zahtevima o bezbednosti koji su dati u tehničkim propisima i standardima i to evropskim, za različite sektore industrije, i domaćim kojima se transponuju evropski propisi);
 3. Priprema za dobijanje prava na korišćenje eko-znaka – laboratorijska ispitivanja, tehnička specifikacija, merenja (u skladu sa zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);
 4. Izrada tehničko-projektne dokumentacije ili studija o tehničkoj izvodljivosti za:

-        planirane investicione projekte preduzeća (izgradnja  novih proizvodnih pogona i nabavka nove opreme sa ciljem unapređenja proizvodnje);

-        pripremu preduzeća za povećanje energetske efikasnosti;

-        uspostavljanje unutrašnjih sistema upravljanja otpadom i sistema za zaštitu životne sredine;

 1. Dobijanje i potvrđivanje patenata i drugih prava industrijske svojine;
 2. Uvođenje informacionih sistema za razvoj poslovanja (ERP).

II grupa aktivnosti

 1. Priprema i realizacija razvojnih projekata predstavljanja i povezivanja preduzeća sa investitorima - investment readiness;
 2. Uvođenje nove organizacione strukture u skladu sa rastućim potrebama preduzeća i procesa rada;
 3. Priprema srednjoročnog strateškog plana preduzeća;
 4. Specijalizovane obuke za menadžment - edukacija u vezi sa strateškim planiranjem i upravljanjem, finansijskim menadžmentom, upravljanjem intelektualnom svojinom preduzeća;
 5. Nabavka specifičnih softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća.

         Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava -  Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno Nacionalnoj agenciji, u dva primerka na sledećoj adresi:

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o., Leskovac; Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org

Rok za podnošenje prijava je 29. 03. 2012. godine.