KONKURSI

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru „Mere podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti“

15. jun 2011, Leskovac
Republika Srbija
MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
raspisuje

JAVNI POZIV
za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

MERE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA ZA JAČANJE INOVATIVNOSTI

Meru podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom regionalnih agencija/centara.

Javnim pozivom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere utvrđuju se ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Mere.

Opšti cilj Mere jeste podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu MSPP) u inovativnost radi povećanja konkurentnosti.

Specifični ciljevi Mere su:
1) podrška razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija u MSPP;
2) povezivanje MSPP sa naučnoistraživačkim organizacijama, fakultetima, naučno-tehnološkim parkovima i konsultantskim kućama, kao i transfer znanja i tehnologije;
3) povećanje vrednosti i obima prometa MSPP na domaćem i međunarodnom tržištu;
4) povećanje broja MSPP koja investiraju u inovativne aktivnosti.

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava:

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
1) pravna lica kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
2) preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i
3) zadruge.

1.2. Namena bespovratnih sredstava

Privredni subjekti iz tačke 1.1 mogu ostvariti pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće inovativne aktivnosti:
• razvoj novog proizvoda ili usluge;
• značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
• uvođenje novog procesa proizvodnje;
• otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju, registrovan pre datuma objavljivanja Javnog poziva;
• novi dizajn proizvoda;
• marketing plan novog proizvoda/usluge.

2. Finansijski okvir

Privredni subjekti koji su se prijavili da budu korisnici Mere mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara.

Odobrena državna pomoć ne sme da pređe iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti po korisniku u toku bilo kog trogodišnjeg perioda.

3. Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Mere, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj regionalnoj agenciji/centru:
• Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, d.o.o. Leskovac, Vlajkova 199, Leskovac 016/233 440, 233 441

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2011.godine.