KONKURSI

Javni poziv: Mentoring za 150 MSPP

06. maj 2011, Leskovac
NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ
objavljuje
JAVNI POZIV
MENTORING ZA 150 MSPP

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru.

Cilj projekta

Besplatna usluga mentoringa za odabranih 150 preduzetnika/privrednih društava u trajanju do 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2011. godine.

Sadržaj mentoring usluga
• Dijagnostikovanje- analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika,
• Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati,
• Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.
• Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP,
• Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata,
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU,
• Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting,
• Obuka.

USLOVI JAVNOG POZIVA

Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
• većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• pozitivan poslovni rezultat u prethodne dve godine;
• izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.
JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 06.05.2011. GODINE
Potpuni tekst konkursa se nalazi na ovoj web strani.