KONKURSI

Izbor saradnika za organizovanje radionica participativnog učenja i delovanja i ruralne procene na osnovu učešća

02. april 2011, Leskovac
PROJEKAT REFORME POLJOPRIVREDE U TRANZICIJI (STAR PROJEKT)

POD-PROJEKT:" POTREBE I POTENCIJALI LOKALNIH SEOSKIH ZAJEDNICA U JABLANIČKOM I PČINJSKOM OKRUGU"
Broj projekta AE022/ Broj granta:401-002082/2010-03

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISAMA ZAINTERESOVANOSTI ZA
IZBOR SARADNIKA ZA ORGANIZOVANJE RADIONICA PARTICIPATIVNOG UČENJA I DELOVANJA I RURALNE PROCENE NA OSNOVU UČEŠĆA [(PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION AND PARTICIPATORY RURAL APPRISAL) PLA/PRA] U SEOSKIM ZAJEDNICAMA 13 OPŠTINA JABLANIČKOG I PČINJSKOG OKRUGA

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Leskovac I Edukacioni Centar Leskovac realizuju Pod-projekt "Potrebe i potencijali lokalnih seoskih zajednica u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu" u okviru aktivnosti na STAR projektu koji finansira Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD – Svetska banka) kroz konkurentske sheme grantova za savetodavstvo (CGS). Cilj STAR Projekta je da se ojača konkurentnost srpske poljoprivrede i da se sačuva globalno važan eko sistem planinske oblasti Stara Planina. Pod projektom se predviđa uspostavljanje 13 mobilnih PLA/PRA timova u 13 opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga koji će kroz PLA/PRA 65 radionica izvršiti procenu potreba i potencijala 65 reprezentativnih lokalnih seoskih zajednica. Mobilne timove u svakoj opštini činiće po dva lokalna predstavnika koji će proći trening trenira za PLA/PRA.

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinskog okruga za potrebe pod-projekta želi da angažuje 26 ( dvadeset šest ) saradnika odgovarajućeg obrazovnog profila i radnog iskustva iz 13 opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga, odnosno 2 (dva) saradnika po opštini. Cilj zadatka je organizovanje PLA/PRA radionica i izvršenje procene potreba i potencijala u selima Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Potpuni tekst konkursa sa detaljnim opisom zadataka, uslovima i kriterijumima prijavljivanja možete videti u dokumentu Tekst Oglasa 01 Izbor Saradnika PLA PRA koji se nalazi na ovoj web strani.

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove i žele da učestvuju, treba da dostave svoje radne biografije (CV) i motivaciono pismo najkasnije do 02. aprila 2011. godine, do 15:00 časova (po lokalnom vremenu), na e-mail posao@centarzarazvoj.org. Zakasnele prijave se neće razmatrati.