KONKURSI

Izbor lokalnih konsultanata za realizaciju obuka iz participativnog učenja i delovanja i ruralne procene na osnovu učešća

02. april 2011, Leskovac
PROJEKAT REFORME POLJOPRIVREDE U TRANZICIJI (STAR PROJEKT)

POD-PROJEKT:" POTREBE I POTENCIJALI LOKALNIH SEOSKIH ZAJEDNICA U JABLANIČKOM I PČINJSKOM OKRUGU"
Broj projekta AE022/ Broj granta:401-002082/2010-03

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISAMA ZAINTERESOVANOSTI ZA
IZBOR LOKALNIH KONSULTANATA ZA REALIZACIJU OBUKA IZ PARTICIPATIVNOG UČENJA I DELOVANJA I RURALNE PROCENE NA OSNOVU UČEŠĆA [(PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION AND PARTICIPATORY RURAL APPRISAL) PLA/PRA].

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Leskovac i Edukacioni Centar Leskovac realizuju Pod-projekt "Potrebe i potencijali lokalnih seoskih zajednica u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu" u okviru aktivnosti na STAR projektu koji finansira Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Republike iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD – Svetska banka) kroz konkurentske sheme grantova za savetodavstvo (CGS). Cilj STAR Projekta je da se ojača konkurentnost srpske poljoprivrede i da se sačuva globalno važan eko sistem planinske oblasti Stara Planina.

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinskog Okruga za potrebe pod-projekta želi da ugovorom o konsultantskim uslugama da angažuje 2 ( dva ) lokalna konsultanata odgovarajućeg obrazovnog profila i radnog iskustva. Cilj angažovanja, odnosno zadatka je realizacija obuke za korisnike pod-projekta iz Participativnog učenja i delovanja i Ruralne procene na osnovu učešća (Participatory Learning and Action and Participatory Rural Apprisal) i Izrada regionalnog dokumenta analiza potreba i potencijali lokalnih seoskih zajednica u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu na osnovu urađenih identifikacionih karata 65 seoskih zajednica od strane učesnika obuka.

Potpuni tekst konkursa sa detaljnim opisom zadataka, uslovima i kriterijumima prijavljivanja možete videti u dokumentu Tekst Oglasa 02 Izbor Konsultanta PLA PRA koji se nalazi na ovoj web strani.

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove i žele da učestvuju, treba da dostave svoje radne biografije (CV) i motivaciono pismo najkasnije do 02. aprila 2011. godine, do 15:00 časova (po lokalnom vremenu), na e-mail posao@centarzarazvoj.org. Zakasnele prijave se neće razmatrati.