KONKURSI

Kreditiranje početnika u biznisu putem start-up kreditne linije preko Fonda za razvoj Republike Srbije

11. decembar 2011, Leskovac
Obaveštavamo Vas da od 12.12.2011. godine Fond za razvoj Republike Srbije više neće vršiti prijem kreditnih zahteva za 2011. godinu. Shodno tome nećemo primati ni zahteve za start up kredite, na kojima smo imali zadovoljstvo da zajedno sarađujemo.

Institucija koja objavljuje konkurs: Fond za razvoj Republike Srbije

Tema konkursa: Kreditiranje početnika u biznisu putem start-up kreditne linije preko Fonda za razvoj Republike Srbije.

Kandidati: Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010. godine i kasnije.

Krediti se odobravaju za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/ sanaciju poslovnog prostora/proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove opreme od ovlašćenog distributera ili proizvođača opreme.
Podnosilac zahteva može predvideti nabavku trajnih obrtnih sredstava u strukturi ulaganja, najviše do 10% od ukupne vrednosti ulaganja.

Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nikada ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti.
Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice protiv koga se ne vodi istraga i koje nije bilo pravosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine, do 55 godina starosti.
Lica koja su u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposlena u javnim preduzećima i državnim institucijama ne mogu biti korisnici ovih sredstava.

Sredstva po ovom Programu se ne mogu koristiti za:
- kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;
- kreditiranje trgovine;
- kupovinu polovne opreme
- kupovinu putničkih vozila;
- pozajmice drugim licima;
- proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme;
- organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
- za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim

Finansiranje: Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima:
- u iznosu od 500.000,00 do 1.500.000,00 dinara za preduzetnike dok za preduzeća od 500.000,00 do 5.000.000,00 dinara
- rok otplate do 5 godina, u okviru kojeg je period počeka od dvanaest meseci.
- kamatna stopa 3% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule
- tromesečna otplata kredita
Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita-jedan od instrumenata:
- hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu, u privatnom vlasništvu (korisnika kredita ili drugog lica) čija tržišna vrednost obezbeđuje povraćaj kredita uvećanog za pripadajuću kamatu ili
- ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, odnosno pristupioca duga, za kredite u iznosu od 2.500.000,00 dinara.
Pored navedenih instrumenata, obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica.

Rok za prijavu: Prijem zahteva će se vršiti počev od 01.04.2011. godine, sve dok se ne potroše sredstva za ovu namenu u Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, ul.Vlajkova 199, Leskovac 016 /233 440; 233 441

Izvor informacije: Fond za razvoj Republike Srbije. Više informacija i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na internet stranici: www.fondzarazvoj.gov.rs , www.narr.gov.rs i Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okuga.