VESTI

SveĆØano otvaranje Centra za razvoj

17. novembar 2006, Leskovac
Konferencija u hotelu Beograd
1/1

Na konferenciji povodom poĆØetka rada Centra, koja je 17. novembra 2006. godine održana u sveĆØanoj sali hotela Beograd u Leskovcu, govorili su Dr Vladan MarinkoviƦ, Predsednik OpÅ”tine Leskovac i Predsednik SkupÅ”tine Centra, Dr Nenad PopoviƦ, predsednik Koordinacionog Tela Srbije za opÅ”tine PreÅ”evo, Bujanovac i MedveĆ°u, Esmeralda Hernandez Aragones, Å ef tima za ekonomiju i evropske integracije pri delegaciji Evropske Komisije u Srbiji, Vassilis Petrides, Program menadžer Evropske Agencije za rekonstrukciju, Ulrike Hartmann, Prvi sekretar Austrijske ambasade u Beogradu, Lance Clark, Stalni koordinator Ujedinjenih nacija i stalni predstavnik UNDP-razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ljudmila StefanoviƦ, direktor Centra za razvoj JablaniĆØkog i PĆØinjskog okruga.

Istaknuta je važna uloga novoformirane institucije u dugoroĆØnom strateÅ”kom razvoju regiona, kao i ĆØinjenica da je formiranjem ovakve institucije u mnogome pospeÅ”ena i olakÅ”ana saradnja izmeĆ°u inostranih investitora i donatora i Vlade Republike Srbije.