VESTI

ORGANIZOVANA DVODNEVNA ZAJEDNIƈKA PREKOGRANIƈNA KONFERENCIJA U SKLOPU PROJEKTA "Å ANSA ZA TEBE"

15. januar 2024, Skoplje

У оквиру пројекта ШАНСА ЗА ТЕБЕ (No 48-00-00164-2021-28-3) у оквиру ИПА II Програма прекограничне сарадње Србије и Северне Македоније 2016-2020 пројектни партнери ће организовати  организовали дводневну заједничку прекограничну конференцију за умрежавање и сарадњу јавног и приватног сектора у области запошљивости и мобилности радне снаге у прекограничном подручју. Циљ овог је промовисање механизама за подршку запошљивости и мобилности радне снаге у прекограничном подручју.

Овај догађај ће се  одржати у Скопљу у периоду од 24. до 25. јануара 2024. године у Хотелу Панорамика Скопље, 57, Скопље 1000, Северна Македонија.  Агенду  и остале логистичко-организационе информације о овом догађају можете уколико се обратите чановима пројекнтог тима Горану Миленковићу или Добрили Судимац Мратинковић на следеће мејлове: goran.milenkovic@centarzarazvoj.org; или dobrila.sudimac.mratinkovic@centarzarazvoj.org