VESTI

PREKOGRANIƈNA SARADNJA NA PROJEKTU "Å ANSA ZA TEBE"

12. januar 2024, Leskovac

Developing cross-border networks - Protocol for Collaboration

 

Прекогранична сарадња на пројекту „Шанса за тебе“

 

У оквиру пројекта  „Шанса за тебе“ (енг. Opportunity4You) финансираног у оквиру ИПА програм прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија програма заједнички пројектни тим је припремио Протокол о сарадњи (енг. One Protocol of Collaboration) и Обећање утицаја (енг. Community Impact Pledge). Оба документа ће бити потписана од стране заинтересованих страна, представника локалних самоуправа, малих и средњих предузећа, предузећа у власништву или под управом жена, институција формалног и неформалног образовања, организација цивилног друштва, занатских, пољопривредних и пословних удружења.

 

Заједнички пројектни тим преузима одговорност да комуницира, сарађује и шири планиране пројектне активности и налазе из регионалне студије са својим препорукама циљним групама у прекограничном региону.

 

Оба ова документа биће потписана на конференцији о умрежавању у Скопљу 24 - 25.01.2024 године.