PROJEKTI

Studija izvodljivosti za razvoj regionalnog turizma

16. novembar 2006, Leskovac
Kratak opis projekta
Projekat predviđa ažuriranje i prikupljanje podataka iz svih opština o trenutnom stanju u turizmu. Takodje, na osnovu prikupljenih podataka predvidjena je izrada Studije o izvodljivosti za razvoj turizma na jugu Srbije koja će nam dati odgovor na pitanje u kom smeru će se razvijati turizam, koji infrastrukturni i ostali projekti će biti prioritetni i koji projekti će dati najveće efekte na razvoj turizma u celom regioni.

Cilj projekta
Doprineti društvenom i ekonomskom razvoju kroz unapredjenje turizma u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uz očuvanje prirodnih i kulturnih resursa, kroz obezbeđivanje dovoljne količine podataka koji će se iskoristiti za izradu Studije.

Učesnici u projektu
Opštine Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Opštinske turističke organizacije i udruženje turističkih organizacija.

Efekti investicije na okruženje
Projekat će pored ažurirane baze podataka dostupne investitorima dati i preporuku za prioritetne projekte u turizmu koji će imati najveće efekte kako u turizmu tako i na društveno ekonomski razvoj oba okruga.
Projekat se može primeniti na druge oblasti: poljoprivredu, privredu, razvoj ljudskih resursa i infrastrukturu.
Informacije i podaci koji će biti pohranjeni u Centru ce biti dostupni kroz Dokumentacioni centar svim zainteresovanim stranama i predstavljaće osnovu za izradu regionalnih i lokalnih razvojnih projekata.
Projekat će omogućiti kreiranje jedinsvene baze tog tipa na nivou oba regiona, a postoji mogucnost ponavljanja u drugim regionima sto može biti osnov za umrežavanje.
Predstavlja osnov za reviziju postojećeg Regionalnog razvojnog plana koji je finansiran od EAR-a kroz program RSEDP.
Daće i odgovor na moguće ugrožavanje životne sredine koje je potrebno izbeći.

Status projekta
Izrada predloga projekta je u toku.

Ciljno tržište
Jablanički i Pčinjski okrug.

Potrebna finansijska srestva
S obzirom da je projekat u izradi, budžet još nije definisan.