Standardizovani set usluga

Standardizovani set usluga Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga - 2013. godina

PRUŽANjE INFORMACIJA

Pružanje informacija postojećim i potencijalnim  MSPP, zadrugama, kao i jedinicama lokalne samouprave i drugim osnivačima ARRA u vezi sa:

 1. start up, odnosno svim neophodnim informacijama vezanim za započinjanje poslovanja;
 2. nacionalnim programima za podršku MSPP;
 3. dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim) za MSPP;
 4. pravnim propisima i obavezama MSPP, porezima i taksama, kao i obaveznim formularima;
 5. informacijama koje se mogu dobiti kroz Projekat „Evropska mreža preduzetništvaˮ (EEN mrežu) - uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, transfer tehnologija i znanja, i dr.;
 6. udruživanjem MSPP – formiranje i rad klastera, udruženja i zadruga;
 7. inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;
 8. standardima kvaliteta;
 9. mogućnostima stvaranja poslovnih partnerstava;
 10. informacijama o specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;
 11. informacijama o poslovnim i inovativnim inkubatorima;
 12. drugim informacijama od značaja za poslovanje sektora MSPP.

OBUKE

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga će u toku 2013.g. organizovati i održati seminare iz različitih oblasti kako nezaposlenim licima, studentima i onima koji žele da započnu sopstveni posao, tako i postojećim malim i srednjim preduzećima koji žele da unaprede svoje poslovanje kao i jedinicama lokalne samouprave osnivačima Akreditovane Regionalne Razvojne Agencije.

Teme seminara su sledeće:

 1. kako započeti sopstveni biznis – start up paket (u trajanju od tri dana);
 2. priprema biznis plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);
 3. pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine  (u trajanju od dva dan);
 4. finansijsko upravljanje ( u trajanju od dva dana);
 5. inovacije – uvod ( u trajanju od jedan dan);
 6. izvoz – za one koji prvi put izvoze ( u trajanju od dva dana);
 7. priprema za Jedinistveno evropsko tržište (u trajanju od jedan dan);
 8. marketing i prodaja (u trajanju od dva dana);
 9. informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jedan dan).

Navedene obuke vršiće se po unapred utvrđenoj metodologiji Ministarstva i Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

Polaznicima je obezbeđen sav potreban materijal. Troškovi učešća na seminarima su u potpunosti pokriveni od strane Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Nakon završene obuke polaznici će dobiti certifikat izdat od strane Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Seminari će biti realizovani kada se bude skupio dovoljan broj polaznika obuka. Zainteresovani se mogu prijaviti telefonskim putem na broj telefona: 016/3150-115, mailom: info@centarzarazvoj.org  ili lično u Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, ul. Pana Đukića br.42 Leskovac.

KONSALTING

Savetodavne usluge koje ARRA pruža su:

 1. podrška za pripremu prijava za kredite start up i žensko preduzetništvo koje realizuje Fond za razvoj Republike Srbije;
 2. dijagnostikovanje inovativnosti (procena inovacionih potencijala preduzeća i stepena njihove inovativnosti);
 3. podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške MSPP koje sprovode Ministarstvo i Nacionalna agencija (Program za podršku inovacijama i gazelama, Program podrške razvoju konkurentnosti, Program podrške razvoju inovativnih klastera, Program podrške mladim firmama sa nerazvijenih područja, Projekat podrške ženskom preduzetništvu) kao i druge institucije koje pružaju bespovratnu podršku MSP, kao što su SIEPA i Fond za inovacionu delatnost
 4. izrada marketing plana za MSPP;
 5. provera stanja u poslovanju.

PROMOCIJA

ARRA učestvuju u promotivnim aktivnostima koje se odnose kako na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP.

Cilj

Opšti cilj sprovođenja standardizovanog seta usluga u 2013.godini je je podrška ravnomernom regionalnom razvoju Jablaničkog i Pčinjskog okruga  kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, zadruge, jedinice lokalnih samouprava i druge osnivače ARRA, kao i jačanje kapaciteta ARRA.

Standardizovani set usluga koje sprovodi Akreditovana Regionalna razvojna agencija Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga predstavlja četiri grupe standardizovanih usluga, i to:

1) informacije
2) obuke
3) konsalting
4) promociju