KONKURSI

EU PRO OBJAVIO DRUGI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA
Rok za prijavu: 10. novembar 2019

Drugi javni poziv za podnošenje predloga projekata za nabavku opreme i uvođenje usluga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća Rok za podnošenje prijave Najkasnije...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI MSP KROZ INDIVIDUALNO UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU
Rok za prijavu: 30. septembar 2019

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, obezbeđuje institucionalnu...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Rok za prijavu: 30. septembar 2019

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje...

PROGRAM PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2019. GODINI
Rok za prijavu: 31. avgust 2019

Програм подстицања...