KONKURSI

PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2019. GODINI
Rok za prijavu: 22. april 2019

Министарство привреде (у даљем...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANJA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Rok za prijavu: 19. april 2019

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) sa...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE UPILOT PROJEKTU AKCELERACIJE „RASTI“ U OKVIRU PROJEKTA „Razvoj akceleratora u cilju obezbeđivanja boljeg pristupa inovacijama za MMSP- ACCELERATOR“
Rok za prijavu: 24. februar 2019

Pilot projekat akceleracije „RASTI“ (u daljem tekstu: RASTIpilot projekat) realizuje Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa Poslovnim inkubatorom Novi Sad. RASTIpilot projekat se...