KONKURSI

KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA FONDA ZA RAZVOJ
Rok za prijavu: 31. decembar 2018

  КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА...

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME
Rok za prijavu: 31. decembar 2018

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ расписује...

JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018. GODINI
Rok za prijavu: 31. decembar 2018

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Републикe...

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA
Rok za prijavu: 31. decembar 2018

Poziv je namenjen privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru i sektoru usluga međunarodne trgovine. Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih investicija (u...