KONKURSI

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA ZA NABAVKU OPREME I UVOĐENJE USLUGA ZA PREDUZETNIKE, MIKRO I MALA PREDUZEĆA
Rok za prijavu: 06. jul 2018

Rok za prijavu: petak, 6. jul 2018.godine Želite da unapredite poslovanje i podržite svoju zajednicu? Da li su vam potrebna bespovratna sredstva za nabavku opreme i uvođenje...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
Rok za prijavu: 11. jun 2018

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje...

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA
Rok za prijavu: 01. jun 2018

Na osnovu čl. 8. Zakona o budžetu RS za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17), Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-968/2018 od 6. februara 2018. godine i radi realizacije Zakona o potvrđivanju...

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA PROGRAM RANOG RAZVOJA (MINI GRANTS PROGRAM)
Rok za prijavu: 01. jun 2018

Na osnovu čl. 8. Zakona o budžetu RS za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17), Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-968/2018 od 6. februara 2018. godine i radi realizacije Zakona o potvrđivanju...