KONKURSI

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA
Rok za prijavu: 01. jun 2018

Na osnovu čl. 8. Zakona o budžetu RS za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17), Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-968/2018 od 6. februara 2018. godine i radi realizacije Zakona o potvrđivanju...

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA PROGRAM RANOG RAZVOJA (MINI GRANTS PROGRAM)
Rok za prijavu: 01. jun 2018

Na osnovu čl. 8. Zakona o budžetu RS za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17), Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-968/2018 od 6. februara 2018. godine i radi realizacije Zakona o potvrđivanju...

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING
Rok za prijavu: 01. jun 2018

  JАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ...

PROGRAM PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I KLASTERA
Rok za prijavu: 31. decembar 2017

  Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika...