KONKURSI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE UPILOT PROJEKTU AKCELERACIJE „RASTI“ U OKVIRU PROJEKTA „Razvoj akceleratora u cilju obezbeđivanja boljeg pristupa inovacijama za MMSP- ACCELERATOR“
Rok za prijavu: 24. februar 2019

Pilot projekat akceleracije „RASTI“ (u daljem tekstu: RASTIpilot projekat) realizuje Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa Poslovnim inkubatorom Novi Sad. RASTIpilot projekat se...

PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2019. GODINI
Rok za prijavu: 11. februar 2019

Министарство привреде (у даљем...

INVESTICIONI KREDITI FONDA ZA RAZVOJ
Rok za prijavu: 31. decembar 2018

  ИНВЕСТИЦИОНИ...