KONKURSI

JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018. GODINI
Rok za prijavu: 31. decembar 2018

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Републикe...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE KONKURENTNOSTI, PRODUKTIVNOSTI I INTERNACIONALIZACIJI MMSPP U 2018. GODINI
Rok za prijavu: 30. septembar 2018

JАВНИ ПОЗИВЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ...

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING
Rok za prijavu: 01. jun 2018

  JАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ...

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA
Rok za prijavu: 01. jun 2018

Na osnovu čl. 8. Zakona o budžetu RS za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17), Zaključka Vlade RS 05 Broj: 401-968/2018 od 6. februara 2018. godine i radi realizacije Zakona o potvrđivanju...