KONKURSI

PODRŠKA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA
Rok za prijavu: 31. decembar 2017

Program se odnosi na podsticanje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Visina podrške tzavisi od stepena razvijenosti jedinice...

Nabavka računarske opreme u okviru granta za potrebe projekta "Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji"
Rok za prijavu: 09. avgust 2017

На основу чланова 55, 57 и 60 Закона о...