KONKURSI

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU "INOVATIVNI IMPULSI"
Rok za prijavu: 08. jul 2020

Пројекaт „Иновативни импулси“ (у...

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORING
Rok za prijavu: 03. jul 2020

Јавни позив за спровођење...

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2020. GODINI
Rok za prijavu: 01. jun 2020

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija (u...