KONKURSI

Podrška ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj proizvodnji
Rok za prijavu: 30. april 2012

O uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća: višnje, šljive, jagode, maline i...

JAVNI POZIV - Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta - gazele
Rok za prijavu: 29. mart 2012

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 101/11) i Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za...

JAVNI POZIV - Mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti
Rok za prijavu: 29. mart 2012

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 101/11) i Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za...

Javni poziv za izbor dvadeset preduzetnica koje će biti korisnice usluge monitoringa
Rok za prijavu: 25. januar 2012

U okviru projekta Mentori ženskog preduzetništva u Srbiji Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije objavljuju JAVNI POZIV za izbor dvadeset preduzetnica koje će...