KONKURSI

JAVNI POZIV - Mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih MSPP
Rok za prijavu: 10. maj 2012

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ objavljuje JAVNI POZIV MENTORING ZA 50 NOVOOSNOVANIH I 100 POSTOJEĆIH MSPP Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za...

Konkurs za MSP "Program podrške preduzetnicima povratnicima u svoja rodna mesta"
Rok za prijavu: 02. maj 2012

Nacionalna agencija za regionalni razvojiKancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja u okviru implementacije projekta  „Program podrške početnicima u biznisu koji su...

O uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada voća
Rok za prijavu: 30. april 2012

O uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete  u vezi zasada voća i to: višnje, šljive, jagode,...

Podrška ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj proizvodnji
Rok za prijavu: 30. april 2012

O uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća: višnje, šljive, jagode, maline i...