KONKURSI

Konkurs za MSP "Program podrške preduzetnicima povratnicima u svoja rodna mesta"
Rok za prijavu: 02. maj 2012

Nacionalna agencija za regionalni razvojiKancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja u okviru implementacije projekta  „Program podrške početnicima u biznisu koji su...

O uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada voća
Rok za prijavu: 30. april 2012

O uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete  u vezi zasada voća i to: višnje, šljive, jagode,...

Podrška ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj proizvodnji
Rok za prijavu: 30. april 2012

O uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća: višnje, šljive, jagode, maline i...

JAVNI POZIV - Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta - gazele
Rok za prijavu: 29. mart 2012

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 101/11) i Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za...