KONKURSI

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje inicijativa lokalnih samouprava za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini
Rok za prijavu: 25. novembar 2012

Ministarstvo regionalniog razvoja i lokalne samouprave raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje inicijativa lokalnih samouprava za pripremu i sprovođenje projekata na...

Program integrisane podrške inovacijama objavio Javni poziv za obuku i trening 300 MSP
Rok za prijavu: 15. novembar 2012

Program integrisane podrške inovacijama (IISP), koji finansira Evropska unija i realizuje se u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i Ministarstvom...

JAVNI POZIV - Mere za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini
Rok za prijavu: 15. novembar 2012

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 101/11) i Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za...

Tender za nabavku usluge završne evaluacije projekta
Rok za prijavu: 30. oktobar 2012

Pozivamo Vas da uzmete učešće u gore navedenoj tenderskoj proceduri. Maksimalna vrednost nabavke je 10.000,00 EUR. Ponude će biti ocenjivane u skladu sa kriterijumima koji su dati detaljno u delu...